Tietosuojaseloste

Tietosuojaseloste Tietosuojaseloste – Asiakas- ja markkinointirekisteri

1. Rekisterinpitäjä

Nimi: Puistonkulman Parturi-Kampaamo Pia Backman ja Vuokratuolilainen Erika Koike
Y-tunnus: 2174774-4
Osoite: Verkakatu 1
Postinumero: 20660
Postitoimipaikka: Littoinen, Suomi
Puhelinnumero: +358 447122227
Sähköpostiosoite: pia.m.backman@gmail.com

2. Rekisteröidyt

Asiakkaat ja materiaalin toimittajat.

3. Rekisterin käyttötarkoitus

Kerättäviä henkilötietoja käytetään asiakassuhteiden ylläpitoon, hoitamiseen ja kehittämiseen, sopimusten täytäntöönpanoon, tilausten käsittelyyn, liiketoiminnan kehittämiseen sekä markkinointiin.

4. Tietojen käsittelyperuste

Rekisterinpitäjän oikeutettu etu.

5. Rekisterin tietosisältö

Pyrimme keräämme vain käyttötarkoituksen kannalta olennaista tietoa. Rekisteriin voidaan tallentaa seuraavia tietoja, jotka auttavat yhteydenpidossa, asiakassuhteen hoitamisessa tai markkinoinnin kohdentamisessa: Nimi, osoite, sähköpostiosoite, puhelinnumero, asiakkaan kiinnostuksen kohde, asiakkaan toimenpidehistoria sekä tuoteoston/myynnin myyntikonttori, myyjäkontakti ja edustajakontakti.

6. Tietojen säilytysaika

Henkilötiedot säilytetään niin kauan, kun niitä tarvitaan asiakassuhteen ylläpitämiseen ja kehittämiseen. Henkilötietoja voidaan säilyttää tarpeellisilta osin myös asiakassuhteen päättymisen jälkeen soveltuvan lain sallimassa tai vaatimassa laajuudessa. Esimerkiksi, asiakassuhteen päättymisen jälkeen säilytämme tyypillisesti henkilötietoja, jotka ovat tarpeen vaatimuksiin tai kanteisiin vastaamiseksi voimassaolevien vanhentumisaikaa koskevien säännösten mukaisesti. Voimme myös esimerkiksi säilyttää henkilötietoja tarpeellisilta osin noudattaaksemme antamaasi suoramarkkinointikieltoa. Henkilötiedot poistetaan, kun niiden säilyttäminen ei enää ole tarpeen lain tai kummankaan osapuolen oikeuksien tai velvollisuuksien toteuttamiseksi. Sähköpostimarkkinointilistaltamme pääsee poistumaan ilmoittamalla siitä osoitteeseen pia.m.backman@gmail.com

7. Säännönmukaiset tietolähteet

Rekisteriin kerätään tietoja henkilöltä itseltään henkilökohtaisen tai digitaalisen vuorovaikutuksen yhteydessä..

8. Säännönmukaiset tietojen luovutukset

Puistonkulman Parturi-Kampaamo ei pääsääntöisesti luovuta rekisteröidyn tietoja yrityksen ulkopuolelle kolmansille osapuolille, paitsi silloin kun tilauksen, tarjouskyselyn tai kyselyn prosessointi sitä vaatii. Näissä tapauksissa tiedot voidaan jakaa esimerkiksi kuljetus- tai logistiikkayhtiölle, rahoitusyhtiölle, jälleenmyyjällemme tai muulle palveluntarjoajalle. Tiettyjä tietoja, kuten web selailuhistoriaa, voidaan valikoidusti luovuttaa rekisterinpitäjän toimeksiantaman kolmannen osapuolen kohdennettuun markkinointikampanjaan tai kanavapartnerille. Tässä tapauksessa tietojen omistus ei siirry rekisterinpitäjältä kolmannelle osapuolelle eikä kolmannella osapuolella ole oikeutta tietojen toimeksiantoa laajempaan käyttöön. Olemme pyrkineet varmistamaan, että palveluntarjoajamme noudattavat tietosuojalainsäädäntöä.

9. Rekisterin suojaus

Henkilötietojesi turvallinen käsittely on meille tärkeää. Käytämme seuraavia suojatoimia tietojesi turvallisuuden varmistamiseksi.

  • Järjestelmään sisäänpääsy edellyttää käyttäjätunnuksen ja salasanan syöttämistä. Järjestelmä on myös suojattu palomuurein ja muiden teknisten keinojen avulla.
  •  Järjestelmään tallennettuihin rekisterin sisältämiin tietoihin pääsevät ja niitä ovat oikeutettuja käyttämään vain tietyt, ennalta määritellyt työntekijät, jotka tarvitsevat tietoja tehtävissään.
  •  Rekisterin käyttö on suojattu käyttäjäkohtaisin tunnuksin, salasanoin sekä käyttöoikeuksin. Jos merkittäviä tietoturvarikkomuksia havaittaisiin, ilmoitamme niistä 72h sisällä tietoturvaviranomaiselle ja asianomaisille itselleen.

 

10. Rekisteröidyn oikeudet

Tarkastusoikeus Rekisteröidyllä on oikeus tarkastaa, mitä häntä koskevia tietoja henkilötietorekisteriin on talletettu. Kirjallinen tarkastuspyyntö tulee lähettää otsikolla ’Henkilötietorekisterin tarkistuspyyntö’, osoitteeseen: pia.m.backman@gmail.com. Luovutamme tiedot toimipisteessämme henkilökohtaisesti varmistuttuamme henkilöllisyydestä, kuukauden sisällä pyynnön saapumisesta. Tarkastusoikeus on maksuton enintään kerran vuodessa toteutettuna. Oikaisu-, poisto-, rajoitus- ja siirto-oikeus Rekisteröidyllä on oikeus vaatia virheellisten tai vanhentuneiden tietojen oikaisua tai poistamista tai antamiensa tietojen
siirtoa järjestelmästä toiseen. Hänellä on myös oikeus rajoittaa tai vastustaa tietojensa käsittelyä EU:n tietosuoja-asetuksen artiklojen 18 ja 21 mukaisesti. Rekisteröidyllä on oikeus peruuttaa aiemmin antamansa suostumus tietojen käsittelylle tai tehdä henkilötietojensa käsittelyyn liittyvistä seikoista valitus valvontaviranomaiselle. Suoramarkkinointikielto Rekisteröidyllä on oikeus koska tahansa kieltää tietojensa käyttö suoramarkkinointitarkoituksiin. Emme koskaan myy henkilötietoja muille tahoille, jotta nämä voisivat kohdistaa suoramarkkinointia rekisteröityihin. Hankimme verkkomainontaa mm. Facebookilta ja Googlelta. Nämä yhtiöt eivät kuitenkaan koskaan saa henkilötietojasi eikä tällaisessa mainonnassa ole kyse suoramarkkinoinnista, vaan se perustuu evästeisiin. Katso tarkemmin kohta Evästeiden käyttö. Valitusoikeus Rekisteröidyllä on oikeus tehdä valitus tietosuojavaltuutetulle, jos koet, että rikomme henkilötietojasi käsitellessämme voimassa olevaa tietosuojalainsäädäntöä.

11. Evästeiden (cookies) käyttö

Käytämme sivuillamme ns. cookie-toimintoa eli evästeitä. Eväste on pieni, käyttäjän tietokoneelle lähetettävä ja kovalevyllä säilytettävä tekstitiedosto, joka mahdollistaa internet-sivujen ylläpitäjän tunnistamaan usein sivuilla vierailevat kävijät, helpottamaan kävijöiden kirjautumista sivuille sekä mahdollistamaan yhdistelmätiedon laatimisen kävijöistä. Tämän palautteen avulla pystymme analysoimaan sivustojemme käyttöä ja jatkuvasti parantamaan sivujemme sisältöä. Evästeet eivät vahingoita käyttäjien tietokoneita tai tiedostoja. Käytämme niitä siten, että voimme tarjota asiakkaillemme kunkin yksilöityjen tarpeiden mukaisia tietoja ja palveluita. Mikäli sivuillamme vieraileva käyttäjä ei halua meidän saavan edellä mainittuja tietoja evästeiden avulla, useimmat selainohjelmat mahdollistavat eväste-toiminnon poiskytkemisen. Tämä tapahtuu yleensä selaimen asetuksien kautta. On kuitenkin hyvä ottaa huomioon se, että evästeet voivat olla tarpeellisia joidenkin ylläpitämiemme sivujen ja tarjoamiemme palveluiden asianmukaiselle toimimiselle.